Cognitieve Gedragstherapie Doetinchem

Gericht op het heden en de toekomst

Cognitieve Gedragstherapie is een benadering die uitgaat van het verkrijgen van inzicht in onbewuste emoties en drijfveren. Het zijn vaak niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet.


Cognitieve gedragstherapie

Een kortdurende, gestructureerde therapievorm

Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert. Cognitieve Gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan gerust contact met mij op.

Foeke

Contact met Foeke >>